Velkomen til å bidra!

 

Vi er svært glade for alle som bidrar på Fjordly! Her er mange som arbeider dugnad, mange som gjev pengar og mange som ber for plassen. Alt er viktig. Fjordly kan ikkje klare seg utan desse!

 

DUGNADSARBEID

Har du lyst til å vere med i eit vasketeam som vaskar hovudbygget etter arrangement to-tre gongar i halvåret? Eller gjere vaktmeisteroppgåver to-tre dagar eller ettermiddagar i halvåret? Kanskje du liker betre å servere i minnestunder og konfirmasjonar? Eller bidra i større byggeprosjekt? Kanskje dugnadsdag tidleg haust eller dugnadsleir på våren, kan passe for deg å vere med på?

Uansett: Vi blir veldig glade om du tar kontakt og seier kva du har lyst til å gjere for Fjordly!

 

BØN

Det aller viktigaste arbeidet på og rundt Fjordly, er bøn. Viss ikkje Gud får vere Herre og leie arbeidet, arbeider vi forgjeves. Har du lyst til å ta med Fjordly sitt arbeid i bøn, vil vi gjerne sende deg informasjon om arrangement og anna. Ta kontakt!

 

GJEVARTENESTE

Nærare halvparten av inntektene til Fjordly, kjem frå gåver og basar. Vi arbeider hardt for å tene pengar på drift, men for å kunne drive, vedlikehalde og oppgradere Fjordly, er vi heilt avhengige av gåver. 

Ønsker du å gje ei enkeltgåve eller byrje å gje fast til Fjordly, så trykk her. Då kjem du til Normisjon region Sogn og Fjordane si nettside, der ein kan ordne dette på ein enkel måte. Trykk på svart pil ved "øremerking" og vel Fjordly ungdomssenter. 

Andre måtar å gje på: 

- Til kontonr. 3000.19.26310

- Med Vipps, til Fjordly ungdomssenter # 506518

 

KONTAKTINFORMASJON

Kontortid: tirsdag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Telefon: 57 85 32 25

E-post: fjordly@normisjon.no

Facebook: Fjordly ungdomssenter