Kontaktinformasjon

Postadresse:  Fjordly ungdomssenter, Holmevegen 28, 6711 Bryggja

Telefon:          57 85 32 25

E-post:            fjordly@normisjon.no

Facebook:      Fjordly ungdomssenter

 

Kontortid:      Tirsdag - fredag kl. 09.00 - 15.00

 

Tilsette

Dagleg leiar: Marte-Iren Lade                                             Husmor: Heike Wallach