Kontaktinformasjon

Postadresse:  Fjordly ungdomssenter, Holmevegen 28, 6711 Bryggja

Telefon:          57 85 32 25

E-post:            fjordly@normisjon.no

Facebook:      Fjordly ungdomssenter

 

Kontortid:      På grunn av delvis permittering i desse korona-tider,

                     vil kontortidene bli endra. Fom. 1. april gjeld følgjande:

                     Tirsdag og fredag kl. 09.00 - 12.00

 

Tilsette

Dagleg leiar: Marte-Iren Lade                                         Husmor: Heike Wallach