Kalender

Har du lyst å arrangere ein temaleir, konsert, seminar eller liknande, ta kontakt med Fjordly.

Bønelunsj kvar fredag utanom skuleferiar
Kl. 1130-1230. Ta med niste. Vi er vekselsvis på Fjordly og Holmely. Ta kontakt med Eva på Holmely for meir info: + 47 93 42 33 00

Barne- og ungdomsleirar
Mange barne- og ungdomsleirar vert arrangert på Fjordly gjennom året av mange arrangørar. Cirka 10 av desse er det Acta - barn og unge i Normisjon som står for.
Her finn du oversikta over Acta-leirane på Fjordly 

Vennehelg 
Datoar: 30 sept - 2 oktober 

Kulturkveldar og konsertar
3 november, 2022, kl. 18.00: "Gode Minner" - konsert med ynskjekonsert og allsongar frå "forna dar"  - m/ Ove Aksnes, Hildegunn Vederhus m.fl.

Fjordlydag 60+
Pris: Middag m.dessert: 275,-  / kaffi og kakefest: 100,-  / Kollekt til misjonsarbeidet på møtet

Påmelding seinast mandagen før til Fjordly v/ Hildegunn Vederhus: mob: 97713315, fjordly@normisjon.no eller via Facebook-arrangement
Fjordlydag er for alle som har lyst. Fleirtalet av gjestane er likevel oftast pensjonistar fordi møtestil og songval vert planlagt med tanke på godt vaksne.
Kjem du berre til møtet, treng du ikkje å melde deg på.
Takk til frivillege: Frivillig kjøkenmedarbeidarar et gratis. Den som bidreg med kake får gratis kakefest. Kan du bidra, ring Hildegunn. 

Fjordlybussen køyrer frå Leikanger via Selje, Pollane og Flatraket: Pris tur/retur, totalt 200,-
Strekning: Leikanger (Korsen og Eldretunet) - Selje (Sentrum og Eldretunet)-Pollane-Flatraket-Almenningen-Fjordly.
Bindande påmelding og kor du vil gå på gjerast til busskontakt Anne-Karene Vederhus: mob: 45 61 35 97
Anne-Karene fortel deg klokkeslettet bussen er hos deg.  

Program: 
13.00 Tradisjonsrik middag m. tilbehør + lekker dessert og kaffi.  (kr.275)
14.00 Sosialt samvær el. middagskvild (sei frå ved påmelding om du ynskjer middagskvild sli at vi kan berekne)
15.00 Møte m. spennande gjestetalar, Fjordlymusikken og kollekt
16.30 Kaffi og kakefest (kr.100)

Oversikt over Fjordlydagar i 2022
DATO Talar Tema Middag
tors. 27 januar Halldis Håvik Misjonsarbeider med nål og trå Afternoon tea
tors. 24 februar Vidar Sjåstad Livsforvandlande møte med Jesus  
tors. 31 mars Gunn og Harald Riis Møtepunkt med Jesus (Misjonsarbeid i Kanal10) Påskemiddag
tors. 28. april Laila Myren Livleg bøneliv Raspeball
tors. 26. mai Regionsleiar Jostein Bildøy Misjonsarbeid blant løvetannbarn Nakkekoteletter
sommarferie   Hugs å be for barneleirane!  
tors 25. august Ove og Kari Laila Aksnes Å finne Gud på reise i USA (Reisebrev frå Nashville og New Orleans) Ferske fiskekaker
tors. 29. september Harry og Margot Andersen Å finne eit rikare liv - skjulte skattar i pensjonistlivet Fårikålens dag
tors. 27. oktober Berit Åndal Levande med Jesus - Livskvalitet og helse i møte med varig sjukdom Raspeball
tors. 24. november (kjem) Inn i adventstida med hjartefokus og lave skuldre Julebord

 

Oversikt over Fjordlydagar i 2023
DATO Talar Tema Middag
tors.  26. januar (kjem)   (kjem)
tors. 23.februar (kjem)   (kjem)
tors. 30. mars (kjem)   Påskemiddag
tors. 27. april Tore-Johannes Liljebäck Besøk av songevangelist Tore-Johannes Liljebäck  (kjem)
tors. 25. mai (kjem)   (kjem)
opphald i juni/juli   Hugs å be for barneleirane! (kjem)
tors 25. august (kjem)   (kjem)
tors. 29. september (kjem)   Fårikålens dag
tors. 27. oktober (kjem)   (kjem)
tors. 24. november (kjem) Inn i adventstida med hjartefokus og lave skuldre Julebord


 


*