VĂ„rprogram 2021

Med atterhald om endringar.

 

Påmelding til arrangement utanom leirar:

fjordly@normisjon.no |57853225|92043568

 

Bønelunsj kvar fredag utanom skuleferiar

Kl. 1130-1230. Oppmøte Holmely. Ta med niste.

Samarbeid mellom Fjordly og Holmely.

 

90 minutt onsdag 5. mai

Ove og Kari Laila Aksnes arrangerer møte for Samemisjonen.

Kl. 19.00. 

 

Dugnadsdag laurdag 8. mai 

Arbeid ute og inne. God mat og godt fellesskap.

Påmelding innan onsdag 5. mai

 

Fjordlydag siste torsdagen i månaden

Program: Middag kl. 13.00. Møte kl. 15.00.

Kr. 200. Påmelding innan tirsdagen før.

Datoar: 25. mars - AVLYST, 29. april - AVLYST og 27. mai.

 

Bøn og lovsong

Samlingar på Holmely torsdagar kl. 19.00. Lovsong, bøn, forbøn og undervisning.

Samarbeid mellom Holmely og Fjordly 22. april.

Holmely har eigne samlingar 18. feb.- AVLYST, 18. mars - AVLYST, 27. mai og 17. juni.

 

Storsamling

Samarbeid mellom regionen og Fjordly. For alle aldrar og heile regionen.

Middag kl. 13.00, møte kl. 15.00, så kaffimat.

Prisar, middag/dessert:

Vaksen kr. 180, tenåring kr. 130

Barn 4-12 år kr. 90

Familie: Vaksne + to eldste born.

Påmelding middag innan onsdagen før.

Datoar: Søndagane 14. mars - AVLYST og 30. mai.

 

Actaleirar          

Tenleir 26.-29. mars - AVLYST

Minileir - utsett til hausten    

Tenleir 24.-28. juni

Tweensleir 1.-4. juli

Familiedag laurdag 31. juli 

Påmeld. innan ei veke før på normisjon.no/sof.