VĂ„rprogram 2019

Kalender øvst. Sjå informasjon om arrangementa lenger nede.

 

Januar: 

Søndag 20.: Storsamling

Torsdag 31.: Pensjonisttreff

 

Februar:

Torsdag 7.: 90 minutt

Torsdag 14.: Bøn og lovsong

15.-17.: Tweensleir

Torsdag 28.: Pensjonisttreff

 

Mars

Lørdag 3.: Basar

Torsdag 28.: Pensjonisttreff

29.-31.: Dugnadsleir

Søndag 31.: Storsamling

 

April

Torsdag 11.: Bøn og lovsong

12.-15.: Tenleir

Skjærtorsdag 18.: Songmøte med Sunnmøre kr. mannskor

Torsdag 25.: Pensjonisttreff

Søndag 29.: Fjordlyfestival

 

Mai

Torsdag 23.: Pensjonisttreff

 

 

Påmelding til arrangement utanom leirar:

fjordly@normisjon.no |57853225|92043568

 

Bønelunsj kvar fredag utanom skuleferiar

Kl. 1130-1230. Oppmøte Holmely. Ta med niste. Samarbeid mellom Fjordly og Holmely.

 

Pensjonisttreff siste torsdagen i månaden

Program: Middag kl. 13.00. Møte kl. 15.00.

Kr. 200. Påmelding innan tirs. før. Datoar: 31. jan., 28. feb., 28. mars, 25. april og 23. mai.

 

Bøn og lovsong

Samlingar på Holmely kl. 18.00. Samarbeid mellom Holmely og Fjordly. Nattverd, lovsong, bøn, forbøn, undervisning og kveldsmat.

Datoar: Torsdagane 14. feb. og 11. april. Holmely har eigne samlingar 7. mars og 9. mai.

 

Storsamling

Samarbeid mellom regionen og Fjordly. For alle aldrar og heile regionen. Eige opplegg for borna.

Middag kl. 13.00, møte kl. 15.00, kaffimat etterpå.

Prisar, middag/dessert: Vaksen kr. 180, tenåring kr. 130, barn 4-12 år kr. 90,-. Påmeld. middag innan ons. før.

Datoar: Søndagane 20. jan. og 31. mars.

 

Actaleirar

Tweensleir 15.-17. feb.   

Tenleir 12.-15. april          

Minileir 21.-23. juni          

Tweensleir 27.-30. juni.

Familieleir 26.-28. juli

Tenleir 3.-7. august

Påmelding til normisjon.no/sof innan ei veke før.

 

90 minutt torsdag 7. februar

Møte ved Ove Aksnes, Norsk Samemisjon, kl. 18.00.

 

Fjordlybasar laurdag 9. mars

Dørene opnar kl. 15.00. Program kl. 16.00-19.00.

 

Dugnadsleir 29.-31. mars

Frå fredag kl. 17.30. For alle aldrar. Opplegg for born. Gratis kost/losji.

Påmelding innan 22. mars.

 

Songmøte med Sunnmøre kr. mannskor 18. april, skjærtorsdag kveld: Påska i ord og tonar.

 

Fjordlyfestival søndag 28. april

Kl. 13.00-18.00: Spanande aktivitetar, kafè og konsert med barne- og ungdomskor frå regionen.